Na setkání škola připravila decentní slavnostní tabuli, na které bylo sestavené čtyřchodového menu: jako předkrm jsme servírovali lososový tataráček s domácí bagetkou a francouzskou cibulačku, jako hlavní chod se podávala hovězí líčka na zelenině s domácími povidly s bramborovou kaší a menu zakončila sladká tečka Pavlova s malinovým rozvarem. Při přípravě tabule si žáci osvojili dovednost zakládání inventáře. Před začátkem zážitkového odpoledne čekalo žáky mnoho práce: nacvičovali synchronní obsluhu, učili se proslov a v kuchyni se vařilo o sto šest, aby vše bylo připraveno na příchod hostů. Na začátku akce proběhla neformální diskuse, během které se hostům podával welcome drink šampaňské Möet &Chandon. Žák Zdeněk Pojer z oboru Hotelnictví a turismus si připravil úvodní proslov, ve kterém přivítal hosty a představil celý pracovní tým, jenž se na vytvoření zážitkového odpoledne podílel. Slovo si vzal ředitel školy Libor Hanzal, který poděkoval studentům za jejich práci na přípravě celé akce. Senátor Tomáš Třetina poděkoval učitelům za jejich práci při distanční výuce.

Po slovech na uvítanou následoval předkrm. Žáci z oboru Kucha-číšník před každým servírováním pokrmu vždy jednotlivý pokrm představili a popsali, jak ho připravovali, žáci z oboru Hotelnictví a turismus se po celou dobu akce pečlivě starali o obsluhu. Přestože se žáci snažili s hosty komunikovat, pociťovali stres, který naštěstí brzy odpadl, jak uvádí žák Matěj Fučík z oboru Hotelnictví a turismus: „Ze začátku akce jsem měl strach, protože hosté měli vysoké společenské postavení, naštěstí ale vtipně reagovali na moje poznámky, což stres odbouralo.“ Jeho spolužák z oboru Zdeněk Pojer dodal: „Báli jsme se, zda nebudou hosté odtažití, nebudou nás kritizovat, ale nakonec se sešla společnost, která naše chyby přehlížela a spíše se nás snažila v dobrém opravit. Akce vyšla podle plánu, myslím si, že jsme to jako tým zvládli dobře, jak v kuchyni, tak i za barem.“ Dobrý pocit z uskutečněné akce má také vedoucí oboru Hotelnictví a turismus, Renata Balíková: „Akci shledávám velmi povedenou. Pro žáky to byl určitý progres v jejich práci. Zejména oceňuji profesionální přístup žáků oboru Hotelnictví a turismu, přestože jsou teprve na začátku druhého ročníku a většinu loňského roku měli distanční výuku, zhostili se akce velmi zodpovědně, vidím v nich velký potenciál.“ Závěrem pan starosta zhodnotil akci, vyzdvihl pokrmy, které mu nejvíce chutnaly, a upozornil žáky na případné chyby. Po oficiálním ukončení zážitkového odpoledne žáci a učitelé diskutovali s panem Mössmerem kvalitu pokrmů, což žáky posouvá dál a pomáhá jim to v jejich rozvoji. Celá akce se nesla v poklidném a komorním duchu, zastoupeni byli sociální partneři z gastronomie, zástupci škol a zástupci z řad politiků.

 Renata Balíková a Iveta Šafratová