Měsíc červen je vždy spojen s koncem školního roku a začátkem prázdnin. Na Zámku však školní rok byl poslední. Málokdo ví, že na Zámku měla své odloučené pracoviště Praktická škola Znojmo. Ještě předtím již v roce 2005 však otevřela Rehabilitační třídu jako odloučené pracoviště Základní škola speciální v Hrádku. A nebyla to pouze třída rehabilitační, ale i třídy s absolvováním Kurzů doplnění základního vzdělání. Posledních šest školních let patří dík paní ředitelce  Ludmile Falcové, kdy tuto školu mohlo úspěšně absolvovat několik dalších našich uživatelů. Celkový počet studentů se za všechny roky uzavřel na počtu třiatřicet. Velké díky také určitě patří všem učitelkám a asistentkám pedagogů, které za toto období na Zámku vyučovaly. Myslím a doufám, že tak jako my a naši klienti budou dlouho vzpomínat na svoje školní léta, tak i všichni pedagogové spojeni s naším domovem budou dlouho vzpomínat na své žáky. Letošní poslední loučení se školním rokem bylo o to větší a důkladnější, o čem svědčí i to, že při posledních slovech nezůstalo jediné oko bez slzy štěstí, spokojenosti a smutku nad něčím co končí.

Nejen konec školního roku je však událostí měsíce června na zámku. Každoročně, poslední neděli v červnu bývá zámek otevřen široké veřejnosti. V loňském roce se nám domov otevřít nepodařilo, ale letos, i přes přísná hygienická pravidla a opatření, byla poslední červnová neděle opět tím svátkem, na který se všichni těší. Návštěvnost byla opět vysoká a nás těší zájem široké veřejnosti o námi poskytovanou službu. Velice nás těší, že slyšíme slova chvály a uznání. Toto slyšet je pro nás obrovskou odměnou a hnací silou neusnout na vavřínech a naše služby dále jen zlepšovat. Samozřejmě jako na každý Duhový den, (tak se náš slavnostní den jmenuje) byl připravený bohatý doprovodný program. Hrála Zámecká kapela, byl připravený koutek pro naše nejmenší návštěvníky a samozřejmě nesmělo chybět tradiční a všemi očekávané divadelní představení, které připravují zaměstnanci společně s klienty. Letošní příběh bylo krásné indiánské „lovestory“ s kovbojskými padouchy. Příběh samozřejmě končil šťastně a všichni herci byli po zásluze odměněni potleskem ve stoje. A opět po roce musím zopakovat, že pokud jste ještě náš Duhový den nenavštívili určitě tak udělejte příští rok, protože kombinace pěkné hudby, divadelního představení, úžasné přírody a prostředí společně s přátelskou a kamarádskou atmosférou je něco, co nejde ani popsat slovy.

Měsíc červen je spojen s koncem školního roku. V září nám již další nezačne, ale o to víc se budeme snažit našim klientům a i veřejnosti připravit více takových akcí, při kterých se můžeme setkávat a poznávat, protože není asi lepší odměny v zaměstnání, než když vidíte spokojeného klienta, a že vaše práce má smysl.

Ondřej Šinka