V úterý 14. června hostilo znojemské Centrum Louka závěrečnou prezentaci projektu Příběhy našich sousedů. Sešli se pamětníci, žáci, učitelé, rodiče, zástupci obcí a škol a další hosté. Bez dechu, se smíchem i se slzou v oku vyslechli příběhy pamětníků ze Znojemska, které natočili, zpracovali a představili žáci ze znojemských základních škol Mládeže, Josefa Mareše, Pražská, Václavské náměstí, Prokopa Diviše a žáci škol v Jevišovicích a Olbramovicích. Všechny prezentace sklidily zasloužený vřelý potlesk, stejně tak přítomní pamětníci, kteří našli odvahu povyprávět dětem o hezkých i těžkých obdobích svého života.

Porota ve složení Petra Bláhová, Petr Eckl a David Grossmann se zhostila nelehkého úkolu vybrat ze zúčastněných týmů tři a postavit je na pomyslnou bednu vítězů. Právem ocenili výkon a půlroční snahu všech žáků, jejich rozhlasové reportáže, videoreportáže a komiks i povedené prezentace. Celým podvečerem mile a empaticky provázel Filip Teller, o hudební doprovod se postaral pianista Michal Smrčka a o krásné fotografie Tereza Ševčíková.

3  obce, 8 základních škol, 8 učitelů, 10 týmů, 44 žáků a především 10 zaznamenaných pamětnických příběhů, na které by se nemělo zapomenout, to jsou premiérové Příběhy našich sousedů Znojemsko v číslech.Děkujeme všem zúčastněným a partnerům projektu. Výsledné práce žáků a medailonky pamětníků si můžete prohlédnout na www.pribehynasichsousedu.cz/znojemsko/znojemsko-2022.

Veronika Králová
Koordinátorka projektu Příběhy našich sousedů na Znojemsku