Dalším tématem byly první historicky písemné zmínky o višňovské tvrzi, višňovském kostele, o Višňovém. Nechybělo představení jednotlivých rodů, kterým patřilo višňovské sídlo, v návaznosti k obci a okolí. Významná část patřila poslednímu rodu sídlícímu na višňovským panství – rodu Spiegelů.

Samostatnou kapitolou bylo téma novokřtěnců nejen ve Višňovém, ale i v okolních obcích. Velkým následujícím tématem bylo 20. století ve Višňovém.

Následná rozvíjející se debata končila až téměř po třech hodinách od začátku přednášky. Velmi nás za organizátory těší zájem občanů o historii obce. Současně jsem povinován ještě jedenkrát velmi poděkovat paní Svoradové za velmi kvalitně připravenou přednášku.

Pavel Havelka