Nechybělo zvaní po obci po celé odpoledne. Kromě kapely, koňského povozu a chasy mohli místní potkat také vrchnost nebo muže v uniformách obecního „policajta“. Večer následovala zábava se zaváděním krojované chasy.

Zdroj: Youtube

Na organizaci akce se podílel Spolek přátel tradic a vína Vedrovice a slavný vébor, jak se pořadatelé sami titulovali v pozvánce. Hosté si společně užili svatomatinská vína, občerstvení a rozvernou zábavu.