Masopustní veselí vyvrcholilo večerní masopustní zábavou, kterou po celý večer provázelo hudební DUO ARCONA. Nechybělo vyhlášení nejlepších masek a o půlnoci se pak uskutečnilo tradiční pochovávání basy v režii skvělého „faráře Toníka.“

Poděkování patří všem, kteří se přišli pobavit a vytvořili skvělou atmosféru.

Monika Kacetlová, Dámský spolek Mackovice