Nesmí chybět masopustní kapela která vyhrává písně z masopustního zpěvníku, které zpívají všechny masky. Po nezbytné společné fotografii se masopustní průvod vydává na celodenní pochůzku po obci. 

Z večera se všichni scházejí v kulturním domě, kde je čekají zabíjačkové dobroty, dobrá pití a dobrá nálada. Vyhrává cimbálová muzika, koná se soutěž o nejlepší masku a společný večer je o půlnoci zakončen pochovávání basy.

Petr Slavík