U první kapličky, která se  tematicky vztahuje k lidem bez domova, byl vzpomenut také nedávno zesnulý bývalý člen SDH Hluboké Mašůvky Ladislav Vaněk, který právě lidem bez domova neváhal poskytnout přístřeší. Setkání skončilo položením květin u Památníku osvobozen. Starosta obce Zbyněk Frey připomenul význam Sedmibolestné cesty, která byla vybudována právě před dvaceti roky. Po vystoupení žáků děti vypustily „balonky míru“.Poté na všechny zúčastněné čekalo malé občerstvení. Dále si mohli poutníci vyměnit své dojmy u ohníčku a opéci si třeba špekáček. Celé odpoledne podtrhlo krásné počasí, které přispělo k podvečernímu rozjímání. Triduum pokračovalo v sobotu v Kdousově u Jemnice, kde P. Jiří Pleskač otevíral novou poutní cestu Via Matris a kde se také konal krátký koncert. V neděli zakončily triduum slavnosti Panny Marie Bolestné v servitském klášteře na Mariahilfberg u Gutensteinu.

Zdeněk Adámek