Z Popic do Popic aneb první opravdová túra mých malých princezen pohádkovou krajinou Národního parku Podyjí. Z Popic po zelené na takřka leteckou vyhlídku Sealsfieldův kámen a odsud po žluté kolem řeky Dyje přes zříceniny mlýnů Papírna a Iudexův mlýn ke zříceninám bývalého hotelu Gruber až na Šobeskou lávku. V údolí Dyje tu bývalo celkem devět mlýnů, leč patřily převážně Němcům a navíc se po únoru 1948 stalo Podyjí pohraničním pásmem a tak se všechny včetně zmiňovaného hotelu změnily v trochu strašidelné trosky. Na druhou stranu, skutečnost, že zde byla terra prohibita, kam byl vstup zakázán, pomohla uchovat zdejší nádhernou přírodu.

Od lávky jsme vystoupali k Hnanicím, ke kapli sv. Huberta a na zdejší vřesoviště, a přes vyhlídku Devět mlýnů jsme se kolem kaple sv. Cyrila a Metoděje a obce Havraníky vrátili přes kvetoucí Havranické vřesoviště, kde jsme se toulali i po naučné stezce, zpět do Popic. Bylo toho na malé dámy tak akorát, leč byly velmi spokojené, takže určitě tip pro rodiče či prarodiče na výlet s dětmi.

Jiří Pernica