Tradiční celovíkendová akce započala již v pátek večerním posezením s chasou a místními vinaři u kulturního domu. V sobotu ráno pak krojovaní v čele se stárky Natálií Sladkou a Michalem Šimšou složili hodový slib do rukou vedení města a vydali se zvát miroslavské občany nejen na zavádění pod májou, ale především na večerní hodovou zábavu. Nedělní lehce deštivý program zahájila slavnostní mše v kostele sv. Petra a Pavla. Po ní chasa opět vyrazila do ulic města zvát miroslavské na podvečerní zavádění před kulturním domem, které udělalo symbolickou tečku za dalším vydařeným ročníkem této krásné tradice.

VÁCLAV VOLF