Na miroslavském zámku se třetí srpnový týden uskutečnil Příměstský tábor pro dospělé - Miroslavení. Vyzkoušeli jsme si práci s keramikou, dozvěděli jsme se něco o svých emocích a ochutnali pár jedlých květů. Za skvělou atmosféru děkujeme nejen lektorům, kterými byl Pavel Macků, Radka Zábojová a Alena Naďová, ale samozřejmě také poledním čtenářům Petře Semotamové, Olze Široké, Janu Svobodovi a všem zúčastněným.

Správa zámku