Poslední srpnovou sobotu se v rámci Hradozámecké noci odehrála Zámecká slavnost, kterou zahájila sama kněžna Miroslava s Černým rytířem a všemi přítomnými princeznami a rytíři. Děkujeme všem, kteří se na akci jakkoli podíleli a především návštěvníkům za to, že se za námi přišli pobavit. Loučí se s Vámi dráček Miroslaváček, který se opět na nějakou dobu usídlí ve sklepení zámku.

Správa zámku