Známý a malebný renesanční vodní mlýn otevře pro návštěvníky až za dva týdny na začátku dubna, ale za prohlédnutí zvenčí stojí při jarní procházce kdykoliv. Dnešní podobu dostal mlýn patrně v šestnáctém století, kdy patřil majitelům jaroslavického panství.

Kolem mlýna teče další pozoruhodná technická stavba, Mlýnská strouha, jejíž historie sahá až do počátku čtrnáctého století. Nedaleko mlýna stojí gotický, barokně upravený, kostel Jména Panny Marie. Novější  a trpkou historickou kapitolu připomíná na okraji obce pevnůstka meziválečného opevnění s malým muzeem.