Třetí srpnová sobota byla v Krhovicích svátečním dnem. Bartolomějské posvícení už má tradici a obyvatelé se na tuto akci každoročně těší. První zastávka padesáti členné krojované chasy tak byla u starosty obce Martina Majora se žádostí o udělení hodového práva. Poté chasa, za doprovodu muziky, zvala místní obyvatele na večerní zábavu s tanečním programem. Odměnou jim bylo pohoštění - chlebíčky, kanapky, ale hlavně koláčky. Posvícení, které pořádala obec Krhovice, Spolek rodičů a přátel Krhovic spolu s krojovanou chasou zakončila v neděli mše svatá v místním kostele svatého Bartoloměje.

Zdroj: Stanislav Nováček

Stanislav Nováček