Jelikož bylo zrovna před Velikonocemi, témata pro tvorbu se nabízela sama. Žáci dostali za úkol upéct podle vlastního receptu a výběru tradiční velikonoční pečivo, např. mazanec, beránka, jidáše, velikonoční perníčky. I pro učitele byla překvapením naprosto úžasná zpětná vazba. Žáci zasílali fotky z průběhu pečení a samozřejmě finální fotky svých výrobků.

Učitelé z Dvořákovy vedle dálkové výuky přiložili ruku k dílu i ve školní vinici.
Učitelé z Dvořákovy vyučují na dálku i stříhají révu. Studenti doma píší a pečou

O tom, jak učitelé hodnotí výtvory svých žáků, jejich přístup a spolupráci nejlépe vystihuje zpráva třídní učitelky třetího ročníku oboru Kuchař – číšník, Miroslavy Rožnovské.„V této době to není snadné, ale výuka žáků naší školy se daří. Především žáci, kteří budou ukončovat ročník závěrečnou zkouškou nezahálí. Naučili se najít si úkoly na Moodle školy, ukládat splněné úkoly do školního Bakaláře. Doplňují si učivo online, učí se samostatně, vypracovávají odpovědi na otázky, konzultují samostatné odborné práce k závěrečným zkouškám přes internetové komunikátory. Konzultují ve dne v noci, a my pedagogové jsme připraveni pomoct kdykoliv. A že to opravdu berou vážně, je zřejmé. Už začínají posílat obrázky svých pokrmů, které budou připravovat v praktické části závěrečných zkoušek . Za to vše dík!“

MARIE SMRČKOVÁ