Oslava začala shlédnutím dokumentu o Hromnicích, který se věnoval nejen křesťanskému pojetí, ale především pohanskému (Slované a Keltové) a židovskému. Dětem byl představen bůh Perun a jeho sekyra děti doslova uchvátila. 

Po zhlédnutí dokumentu se všichni návštěvníci vydali do blízkého lesa, kde splnili  pár hromničních tradic. Vyorali první brázdu, do níž vložili chléb pro uctění půdy a nástroje polili pálenkou. Tradice má zajistit hojnost a kvalitní úrodu.

Při odchodu zaujal  jejich pohled oheň v lese. Děti se s nadšením k lesu vydaly, ale jejich touha opadla, když uviděly postavu v plášti a hustými vousy. Z předních řad se děti přesunuly k maminkám a čekaly, co se bude dít. Ona postava byl samotný bůh Perun, jež nechal na posvátném místě svou hořící sekyru, aby si mohli všichni vyzkoušet seknout do země a pomoci mui otevřít půdu pro přicházející jaro. A aby byla jeho moc ještě umocněna, pomohly mu děti pomocí kladívek ťukajících do Perunova posvátného stromu dubu přivolat dlouho očekávané jaro.

V poslední fázi na děti čekala výroba máčenky - svíce, která se po posvěcení změní v hromničku chránící obydlí před bouří a blesky. Děti byly velice zručné, a tak věříme, že majetek bude plně ochráněn. 

Pokud vás návraty k tradicím zajímají, zveme vás i na Vynášení Morany, které proběhne v Jaroslavicích dne 29.3. na smrtnou neděli. 

Martina Mühlbergerová