Naše škola se zapojila letos poprvé a připravila aktivitu seznamující se zahraničními stážemi, které proběhly právě v rámci projetu Erasmus+ pod názvem Evropa bez hranic. Cílem besedy s účastníky stáží je představit tento velmi zajímavý projekt dalším studentům, přilákat zájem budoucích stážistů a navázat tak na úspěšné stáže v Rakousku, Estonsku, Španělsku a Finsku.

Oslava Dne seniorů v Suchordlech. Foto: archiv obce
Oslavili Den seniorů

Tohoto úkolu se úspěšně zhostili Lucie Horká ze třídy CR4.A, Kateřina Jandásková a Silvie Sovová ze třídy HT3.A a Petr Vlach ze třídy TR3.A. Nejdříve představili studentům prvních ročníků prezentace o stážích ve Španělsku a Estonsku. Tyto prezentace doplnili o své fotografie z pobytu v těchto zemích, ke kterým vyprávěli zajímavé zážitky. Na závěr besedy odpovídali na otázky, ke kterým předtím posluchače vyzvali. Všechny účastníky pak odměnili malou pozorností od kampaně Erasmus Days.

Markéta Kselíková