Na jaře letošního roku se vedení města Miroslav rozhodlo, že křišťálový lustr bude navrácen zpět do zámecké kaple v obci Skalice. Lustr byl přepraven do Opavy k panu Romanovi Mičkovi, který se jako mistr zlatník ujal restaurování. Myšlenka se stala skutečností a dne 23. září 2023 jsme mohli být součástí slavnostního posvěcení.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se nemalou mírou podíleli na navrácení lustru, a to městu Miroslav, jmenovitě panu starostovi Martinu Plechatému, místostarostovi Svatoslavu Ryšavému, dále Autoopravně Bobek Skalice, která zajistila přepravu lustru do Opavy, zastupitelstvu obce Skalice, které uhradilo náklady související s renovací tohoto lustru. Nemalou zásluhu na této akci má i elektro firma Jirka a Jirka, kteří prováděli obnovu elektroinstalace v zámecké kapli. V neposlednířadě děkujeme panu Michalu Drlíkovi, údržbáři Domova pro seniory Skalice, za veškeré přípravné práce související s instalací.

Doufáme, že lustr se již nebude nikam stěhovat, a aby po rozzáření byl uklidňujícím světlem jak pro obyvatele Domova pro seniory Skalice, občany, tak i pro všechny návštěvníky, kteří do naší kaple zavítají.