V sobotu 20. 6. přijali z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho svěcení a v následujících dnech se slavnostně představili při bohoslužbách v Blansku. Po dlouhé přípravě studiem i formací v semináři jsou tito muži nyní vysláni do farností, kde budou své dary rozvíjet při pastorační činnosti. Jáhen Jiří Dyčka bude sloužit v katedrální farnosti na Petrově v Brně, prvním působištěm novokněze Martina Mokrého se stane farnost Hodonín. Ještě než se přestěhují na svá nová působiště, mohli jsme jako farní rodina společně prožít velkou slavnost první veřejné mše svaté novokněze Martina Mokrého.

Miroslavští hasiči si připoměli 140 let sboru.
Miroslavští hasiči si připomněli výročí. Hlavní oslava 140 let bude napřesrok

Primice se uskutečnila v sobotu 27. 6. v areálu farního nádvoří, zúčastnilo se jí mnoho kněží, jáhnů i dalších vzácných hostů. Přípravám této radostné události se však tým dobrovolníků věnoval již několik týdnů předem, proto všem zúčastněným děkujeme za přiloženou ruku k dílu. Všichni organizátoři svoje úkoly zvládli výborně, a tak domácí i hosté mohli prožít nádhernou venkovní mši svatou i následné pohoštění a pobesedování. Děkujeme všem místním i přespolním za vytvoření tohoto krásného společenství. Kéž si i náš novokněz a jáhen uchovají radost tohoto dne jako povzbuzení do jejich další cesty, my je budeme i nadále provázet modlitbou a těšit se na každé setkání.

Farnost Blansko