Budova na rohu znojemských ulic generála Jaroše a U Domoviny se vryla hluboce do vzpomínek několika generací školáků, kteří tam chodili na základní školu a také studentům pozdější soukromé střední školy. Původně ale stavba bývala součástí znojemských kasáren. "Býval to c. a k. posádkový soud s vojenskou věznicí, stavba byla dokončena v roce 1893 současně s Albrechtovými kasárnami. Nynější demolice je tedy symbolickou tečkou za historií kasáren v této ulicii," připomněl historik Jiří Kacetl. V semdesátých letech dostala budova nadstavbu a novou fasádu, tedy podobu, ve které ji znali školáci a studenti i lidé, kteří tam řadu let chodil do volebních místností.

Na místě zbořené školy zamýšlí stavební firma postavit bytový dům. Areál kasáren zaujímal od konce devatenáctého století až do devadesátých let minulého století celý prostor mei Jarošovou a Palliardiho ulici mezi ulicemi U Domoviny a Kuchařovickou. Po zrušení znojemské posádky v roce 1997 připadl areál městu, které areál prodalo sdružení stavebních firem. Ty do roku 2003 celý areál zdemolovaly a postupně tam vybudovaly bytové a víceúčelové domy a supermarket.