Spojka mezi Znojmem a Vídní je vysypaná jemným mořským pískem z dávných třetihor, který kopali vinaři ve sklepích v Novém Šaldrofě. Vinaři své sklepy kopali převážně v zimě, když ve vinicích nebyla práce. Vykopaný písek byl pro svoji jemnost a kvalitu vyhledávaný vídeňskými štukatéry. Byl použit na štuky a fasády ve vídeňských palácích. Tento historický fakt si každoročně připomínají šaldorfští vinaři recesistickou soutěží družstev s názvem Kopání písku pro Vídeň. Aby do dřevěné kutny jen s pomocí lopaty a krumpáče nakutali co nejvíce písku, sjeli se soutěžící doslova z celé České republiky.

Patron Jazzfestu Peter Lipa vystoupí i na letošním Jazzfestu.
Jazzfest se vrací. Ohlášený program pozměnil, večer v klubech odložil

Šestnáct tříčlenných družstev mělo vždy patnáct minut na to, aby se dostalo dlouhými chodbami na konec sklepa a tam nakopali a samozřejmě v kutně přepravili co nejvíce písku před sklep, na váhu. V mužské kategorii bylo první místo za 396 kilogramů, v ženách 234 kilogramů písku. Celkem se nakopalo a nanosilo na zádech 4221 kilogramů jemného písku.

Standa Nováček

V podzemí najdete jako na jediném místě střední Evropy kapradinu netík Venušin vlas. Nejkrásnější je v této výtahové šachtě.
Znojmo pohledem výletnika: nádherný sv. Mikuláš a taje podzemí