Sice mě nynější situace celkově moc netěší ale myslím si, že mnoho pozitivního mi to zatím přináší. Celkově. Doma i s dětmi ve škole. Samé krásné reakce, milé dopisy, cítím úctu k nám, učitelům, a vážím si také moc opravdu krásné spolupráce a nasazení rodičů, kteří nabízí ještě pomoc ostatním.

Mají můj obdiv, zejména ti, kteří ještě k tomu chodí do náročného zaměstnání. Jak je důležitý domov, harmonická rodina a být někde skutečně doma. Má to smysl se na chvíli zastavit, odpočinout, uvědomit si mnoho věcí a nebo jen tak přemýšlet.

Marcela Přibylová