Cesta smíšené soupravy s přepravou osob i nákladu trvala z Brna do Znojma bez mála pět hodin. Lokomotivy dostávaly své názvy podle stanic, a tak například v dubnu 1867 vyrobila továrna Schmidt v Simmeringu dvě nové lokomotivy se jmény Znaim – Znojmo a Hödnitz – Hodonice. Přestože je toto výročí pravidelně připomínáno jízdou historických souprav a doprovodným programem, letos toto významné jubileum uplynulo kvůli epidemii téměř bez připomínky. Z iniciativy pana Emanuela Hejče, který začínal svoji dlouholetou profesní kariéru na dráze jako výpravčí právě zde na hodonické stanici, později byl přednostou stanice Šatov a Znojmo a později asistent oblastního ředitele ČD v Brně pro mezinárodní styk, uskutečnilo se po sto padesáti letech symbolické pamětní setkání pana Emanuela Hejče, současných i bývalých zaměstnanců stanice, zástupců obcí starosty Tasovic Petra Vašiny, předsedkyně kulturní komise ZO Hodonice Miluše Mitregové, správce budov obce Hodonice Jiřího Maršouna, fotografa pana Šimíka v úterý 15.září v nově zrekonstruované budově hodonického nádraží, kde si společně připomněli tuto významnou událost.

Díky dráze získaly Hodonice mnoho možností k rozvoji zemědělských i průmyslových podniků a došlo k pohodnému propojení nejen s okresním městem Znojmo, ale také s tehdejším velkým světem v Brně nebo ve Vídni.

Miluše Mittregová