Některé děti bavily prázdniny na farmě tolik, že se vracely i na další turnus. Hlavním tématem prvních dvou turnusů bylo hledání jednorožce, po kterém děti pátraly při vycházkách do blízkého lesa hledaly. Při tvorbě programu třetího turnusu se organizátoři nechali inspirovat slavným seriálem Pevnost Boyard a připravili pro děti řadu soutěží zaměřených na zručnost a nápaditost. Jak se tábor na farmě sluší, poznávaly děti svět i z koňského sedla a narámně si užívaly i vycházky na zmrzlinu, vůbec když s sebou z farmy mohly na procházku vzít lamu. (red)