Kromě boje o medaile jsme si při užili večerní domácí kino, disco, opékání špekáčků, stezku odvahy a nakonec i koupačku. Bylo to fajn a těšíme se na příští rok!

Tým SVČ Znojmo