Po dvou letech covidové pauzy v Hraběticích opět zazněl juchot patřící k našim milovaným Antonínským Hodům, které se konaly 17. - 19.června. V pátek dopoledne se stavěla mája na jejímž vršku se kymácela láhev Božkova. Odpoledne se mládenci vypravili pro svá děvčata, aby o ně poprosili jejich rodiče, jak se patří a sluší. Jakmile si stárek vyprosil svou stárkovou s písničkou ,, Tluču, Tluču, otevřete.. ", tak se chasa s panem Husérkem, který jí vyhrával na harmoniku. vypravila k obecnímu úřadu a žádání o hodové právo mohlo začít. Pan starosta František Treger je šprýmař a tak mimo skvělého pohoštění a vína byla i legrace. Následovala Hodová beseda u cimbálu s Cimbálovou muzikou Lašár, kde vystoupil i Kolovrátek s Kyjovskou skočnou, Vrtěnou a Verbuňkem.

V sobotu se od rána zvalo, pilo, jedlo, zpívalo a muzikanti z dechové hudby Zlaťanka vyhrávali po celé dědině přesně tak, jak to má být. Večer nám i pár přespolních dojelo, zaskákali si před muzikou a my doufáme, že se budem potkávat i v následujících letech nejen u nás na Hodech. V nedělu se v našem kostelíčku konala Hodová mše. Odpoledne zářily opět děti z Kolovrátku na dětské zábavě a večer plac roztančili opět dospělí za doprovodu Slovácké kapely Romana Horňáčka.


Na závěr bych jako stárková ráda poděkovala naší chase díky které se podařilo vše zvládnout a po dvou letech opět Hody uspořádat. Dále pak svému stárkovi Petru Čermákovi, protože se své role bravurně ujal. Také všem sponzorům a v neposlední řadě obci, která nám velmi pomohla. Taktéž děkujeme všem zúčastněným bez kterých by to nešlo. Nezbývá nic víc než poděkovat i vám milí čtenáři za dočtení tohoto článku. Mějte se krásně a folkloru zdar!

Sabina Sedláčková