U dětí je cvičení zaměřené na rozvíjení obratnosti a seznámení se s nejrůznějšími sportovními dovednostmi a v neposlední řadě i na získání návyků pro soužití a spolupráci v kolektivu. U seniorek je naší snahou udržet je v dobré kondici a tím i v aktivním způsobu života i v pokročilejším věku. Pobyt a společné usilování se v kolektivu stejně naladěných lidí, je i zdrojem příjemných pocitů a dobré nálady. A to je naším cílem, udržet seniory co nejdéle aktivní, s pocitem radosti, že i tomto věku zvládají nejrůznější pohybové aktivity a tím i život, jako takový.

V tomto předvánočním čase chci všem popřát především pevné zdraví a radost ze všeho, co nám tento, ne příliš vydařený rok, ve svém závěru nabízí. Popřejme si, ať do toho nadcházejícího roku 2021 vstoupíme tou správnou nohou a začneme zase pěkně s chutí, elánem, v tom svém oblíbeném kolektivu a v plném zdraví. Přání a poděkování patří též i cvičitelkám: Josefě Šarešové a Renatě Grausgruberové. Tak jako každý rok, tak i letos podpořilo Město Znojmo svým finančním příspěvkem pravidelné cvičení „Znojemského klubu rekreačních sportů“ (ZKRS), za což mu patří naše poděkování.

 

Eva Štěpánová

předseda klubu.