Ve středu 18. května  jsme v Centru Louka uskutečnili již 15. ročník udílení Ocenění Okrašlovacího spolku. V nových prostorách velkého sálu se sešlo na padesát lidí. Nejprve promluvil předseda spolku Lubomír Černošek o třiceti letech činnosti spolku, který zde existuje od dubna 1992. Potom se moderování večera ujal Jiří Kacetl. Udílení Ocenění našeho spolku osobnostem nebo kolektivům regionu má tradici od roku 2006, nyní byla tato tradice na dva roky přerušena pandemií Covidu. V minulých ročnících bylo oceněno na šestapadesát organizací nebo jednotlivců, letos k nim přibyli další čtyři ocenění.

P. Marián Jiří Husek, OPraem, za mnohaletou péči o louckou farnost a občanskou společnost. Otec Marián působil v loucké farnosti 16 let, letos v létě také oslaví třicet let svého kněžství.

Stanislav Dušek, filatelista, za obětavou a dlouholetou práci s mladými filatelisty. Pan Dušek vede již mnoho let filatelistických kroužek dětí Středisku volného času ve Znojmě a s mladými filatelisty opakovaně sklízí i mezinárodní úspěchy.

Petra Oratorová, architektka, za citlivý přístup k obnově objektů v městské památkové rezervaci Znojmo. Paní Oratorová získala titul architektky ve Švédsku a po návratu do vlasti uplatňuje tradičně citlivý skandinávský přístup k přírodě a dalším hodnotám i u nás.

Hudební skupina Lucrezia Borgia, za dvacetiletou činnost na poli hudební kultury a za propagaci regionu. Hudebníci zde na místě předvedli svoje umění a sklidili od návštěvníků zasloužený potlesk.

Po skončení hlavního programu ještě historik Jiří Kacetl provedl zájemce celým zrenovovaným areálem a téměř všichni si vyslechli jeho již tradičně zajímavý výklad.

Lubomír Černošek
Okrašlovací spolek Znojmo