V Boroticích se první červnovou soobtu konalo okrskové kolo v požárním sportu okrsku č. 19. Před vlastním zahájením soutěže uctili přítomní minutou ticha památku bývalého starosty obce a člena SDH Borotice Zdeňka Boboka. Ocenění Hasičského záchranného sboru JMK převzal posléze z rukou ředitele územního odboru Znojmo Radka Chromého velitel SDH Borotice Michal Dřevojan za záchranu lidského života v červnu roku 2019. Vlastní soutěž byla letos redukována na dva požární útoky, v nichž si nejlépe vedli hasiči SDH Božice, před Pravicemi a Šanovem. Diplom rovněž obdrželo družstvo žen SDH Borotice.

Ladislav Nevrkla