Z jitra nebo před soumrakem zalitá zlatorudou září, za deštivého dne jako pod plátem olova, ale vždy lákající k rozhledu. Tak stojí nad jižním břehem Dyje ve Znojmě Kraví hora. Podle toho, kde zrovna stojíte, otevírá se před vámi působivý pohled na historické jádro Znojma, na protější hradišťskou ostrožnu nebo na monument Louckého kláštera. Právě teď na podzim láká k procházce i kvetoucí vřesoviště.