Na úvod přivítal všechny přítomné pan starosta Pavel Teleki a popřál všem přítomným hodně zdraví.  Poté už byla zábava v plném proudu a naši senioři opět ukázali, že jsou ještě velice aktivní a dokážou se bavit. Věřím, že všichni, kteří se akce zúčastnili, prožili příjemné odpoledne a budou na tento den rádi vzpomínat. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci této akce.

Únanov slavil tradiční posvícení. Foto: archiv únanovské chasy
Únanov slavil tradiční posvícení

Pavlína Nováková