Obvykle tuto činnost provádí žáci pod vedením odborných učitelů. V současné době z důvodu epidemiologických opatření se mohli žáci seznámit s řezem prostřednictvím kvalitní on-line výuky. Bohužel, příroda a vinohrad nepočkají, až pominou vládní opatření a žáci se budou moci vrátit na odborné praxe. V řezu je zastoupili učitelé odborného výcviku a teorie, za což jim velmi děkuji a vážím si jejich nasazení.

Jaro se blíží a bez ohledu na distanční formu výuky na naší škole se musíme společnými silami snažit obdělat vinice, vysázet přísadu, sazenice, bylinky, letničky, trvalky a dřeviny. Společnými silami tak dokážeme zákazníkům nabídnout náš široký sortiment výpěstků, na který byli zvyklí. Pandemie nás všechny omezuje už déle než rok. Během této doby jsme museli změnit dosavadní způsob vzdělávání, sledujeme a přijímáme vládní usnesení, která se mění ze dne na den a někdy i častěji. Ale i přes všechna omezení a nařízení se snažíme zůstat optimističtí a v rámci možností udržovat školu stále v pohybu. Kromě distanční výuky teoretických i odborných předmětů a odborného výcviku v těchto dnech vyhodnocujeme výsledky přijímacího řízení žáků do prvních ročníků učňovských i maturitních oborů. Tento týden také připravujeme závěrečné zkoušky pro účastníky Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností v rámci doplňkové činnosti školy. Stále probíhá výcvik autoškoly u doplňkové činnosti. Poskytujeme stravovací služby jak pro zaměstnance a žáky, tak pro cizí strávníky. Cizím strávníkům jsou v rámci opatření vydávány obědy v termoboxech výdejovým okénkem.

Na krmítcích je pořád ještě živo.
Na krmítkách nebo u řeky, všude potkáte zimní ptáky

Velkou radost máme z možnosti realizace projektů v rámci programu Implementace KAP JMK II, kdy se při jednotlivých aktivitách v on-line prostředí setkáváme s vedením, pedagogy a žáky spolupracujících středních škol. Kromě workshopů a přednášek pro management a učitele také připravujeme on-line soutěž "Zemědělský opravář" pro žáky středních škol z JMK. Mimo aktivity je pro nás velkou výzvou vybudování učeben mini mlékárny, kovárny a laboratoře přírodovědných předmětů. Kromě výše uvedených projektových aktivit uspořádáme v dubnu „Velikonoční soutěž" pro naše žáky. Chceme tak stále udržovat aktivní kontakt s kolegy i žáky a zároveň je tak motivovat k dalším činnostem.

Všichni si přejeme, ať se již brzy dozvídáme o poklesu denního přírůstku nakažených, o snižování počtu nemocných a hospitalizovaných, o znovuotevření škol, školek, všech provozoven a hranic… zkrátka, ať je život zase v pořádku.

Josef Brouček

ředitel školy