Lucie Jindrák Skřivánková je absolventka Ateliéru malířství na pražské AVU pod vedením Michaela Rittsteina. Rezidenčně působila v Brazílii a studijně pobývala ve Švédsku a Finsku. Již během studií si vytvořila sobě vlastní rukopis, charakteristický rozmáchlou gestickou malbou, nebývalou barevností a kombinováním rozličných materiálů. Autorčino dříve oblíbené téma architektury vystřídala v poslední době čirá abstrakce s odkazy na díla Zdeňka Sýkory, Toyen, Joana Miró a dalších. Lucie Jindrák Skřivánková pracuje s liniemi, novými materiály a jejich strukturou.

Bez předešlých zkoušek, přípravných kreseb či definování ideální soustavy tvarů a barev, buduje prostor krajinných scenérií senzitivně a s gestickou improvizací. Možnosti, které technika malby nabízí, přenáší autorka na velkoformátová plátna s vrozenou intuicí, přičemž ale také posouvá svá díla dál do morfologie. Studuje tvary a staví z nich nové organismy. Jak se jí však daří v naší mysli rozpohybovat reliéfní vazby barevných struktur až do činoherní scény? Zploštěním vrstevnatého světa zrcadlí abstrahované plochy, a tím vytváří řízené rytmické návaznosti. Miráž je hravá výstava, která otevírá pomyslná vrátka naší imaginace.