Rozdali jsme prodavačkám v místních obchodech, pracovnicím České pošty, obyvatelům a personálu DPS Moravský Krumlov, úředníkům. Potřebné roušky se dostaly k občanům Moravského Krumlova i dalších obcí, např. i prostřednictvím obou lékáren v Moravském Krumlově.

Původní myšlenka našít si svépomocí z vlastních prostředků roušky pro zaměstnance a děti umístěné v zařízení se rozrostla do rozměrů, které jsme původně neplánovali. Jsem ráda, že se postupně zapojovali další občané, propojili se různé skupiny lidí, kteří spolu byli ochotni spolupracovat na společné věci, podílet se svým časem, prací, materiálem. Dokonce se zapojili i lidé z blízkých obcí.

Děkujeme Rájovi Czernekovi za údržbu šicích strojů, které byly v každodenním provozu již od 16. 3.  Zvláštní poděkování patří též dobrovolným hasičům z Rakšic, kteří byli nápomocni nejen při rozvozu materiálu a vyrobených roušek, ale i při samotném šití a poskytli nám zázemí ve smyslu sběrného místa materiálu.

Budeme rádi, když budete v této činnosti pokračovat. Dle našich možností se vás budeme snažit podpořit a předávat je tam, kde je potřebují.

V poměrně krátké době se Vám všem společným úsilím podařilo rychle pokrýt akutní potřebu nejen občanů města, ale i pracovníků v tzv. „první linii“ a pacientů.

Vaše práce je vidět všude kolem nás, všem vám patří obrovské uznání a díky.

Lucie Karasová Drahozalová