V budově SOŠ se představilo 35 středních škol převážně Jihomoravského kraje - všechny znojemské střední školy, střední školy z Brna, Strážnice, Hodonína, Rajhradu nebo Bzence. Své zastoupení měly také vzdělávací instituce z kraje Vysočina a kraje Jihočeského.

Podzimní procházka údolím Dyje.
Projděte se zlatým podzimem. Okolí Dyje láká k výletu

Od otevření v osm hodin k jednotlivým stánkům proudily davy žáků základních škol s pedagogickým doprovodem, ale také rodiče se svými dětmi. Návštěvníci pečlivě posuzovali nabídky škol, pozorovali žáky při jejich odborné práci a vyzkoušeli si činnosti spojené s vybraným oborem. Stali se na chvíli prodavačem, stavařem, elektrotechnikem, truhlářem, zdravotníkem, automechanikem, cukrářem, kuchařem nebo barmanem…

Akci i přes deštivé počasí navštívilo téměř 800 žáků základních škol a více než 250 rodičů se svými dětmi. Na Burzu středních škol se přišli podívat i představitelé města Znojma a Jihomoravského kraje. Přejeme všem žákům základních škol dobrý výběr střední školy a oboru, který jim přinese nejen nové znalosti a dovednosti, ale také radost a zaujetí.