Věznice se k akci připojila 5. listopadu a bylo proškoleno 16 vybraných odsouzených. Jejich práce spočívá v kompletaci materiálu dodaného Vodáckým centrem Znojmo, ze kterého další dobrovolníci šijí jednorázové pláště. Mimo této činnosti také připravují materiál dle dodaného střihu, ze kterého dále šijí jednorázové pláště. Odsouzení jsou tedy dalšími, kteří pomáhají zdravotníkům zvládnout nelehkou situaci. Svoji pomoc vnímají velmi pozitivně a jsou rádi, že i ve výkonu trestu mohou pomoci v této nelehké době. Děkovný dopis od MUDr. Náhlíkové z oddělení ARO znojemské nemocnice je pro všechny zúčastněné důkazem smysluplnosti a potřebnosti celé akce a zároveň i motivací nadále pomáhat.

Ludmila Lenikusová