Před samotným otevřením nás čekala řada příprav, několik porad a samozřejmě pravidelné sledování vládních nařízení, pokynů ministerstva školství a v neposlední řadě informací od zřizovatele. Bohužel díky vývoji pandemie byla situace občas nepřehledná, a to nejen pro vedení školy a pedagogy, ale především pro samotné žáky a jejich rodiče, kteří ještě před nedávnem netušili, zda závěrečné a maturitní zkoušky budou, případně zda se mají připravovat na přijímačky.

Nejdůležitější pro nás v těchto dnech je ochrana zdraví žáků i zaměstnanců. Před znovuotevřením prošla budova školy, odloučená pracoviště, jídelna i domov mládeže plošnou dezinfekcí. Na všech potřebných místech jsou rozmístěny virucidní přípravky, každé dvě hodiny zajišťujeme ošetření všech klik, vodovodních baterií a podobně. Každý den po konci vyučování následuje důkladný úklid. Lavice ve třídách i stoly ve školní jídelně jsou rozmístěny tak, aby všichni udržovali dvoumetrové rozestupy. Zařídili jsme se podle všech pokynů ministerstva školství. Navíc pak naši žáci i zaměstnanci obdrželi textilní roušky, které ušily pedagožky naší školy.

Šárka Procházková s rodinou, které pomáhají Dobří andělé.
Dobří andělé pomáhají těžce nemocným i na Znojemsku. Je jich přes 700

Velkou pozornost věnujeme také hygienickým opatřením ve školní jídelně. Kvůli ochraně zdraví žáku a zaměstnanců i proto, že od 18. května opět zahajujeme provoz pro cizí strávníky jsme vše několikrát konzultovali s hygieniky. Výdej obědů bude do odvolání jen přes okénko, jiná možnost zatím bohužel není. Školní jídelna není restaurace, a tak ani od 25. května, kdy se otvírají vnitřní prostory restaurací, nebudeme moci poskytovat služby, na které byli naši strávníci zvyklí.

Všem, kteří zanedlouho přistoupí ke zkoušce dospělosti přejeme, aby zkoušky zvládli úspěšně, a to navzdory nelehkým podmínkám, které zažíváme společně s nimi. Zároveň také přejeme hodně štěstí u přijímacích zkoušek žákům, kteří se k nám teprve chystají. Všechny potřebné termíny najdou studenti na webu i facebooku školy. Připomínám ty základní: 1. 6. Písemná zkouška (pro všechny obory), 2. 6. – 11. 6. Praktická zkouška (dle rozpisu pro každý obor), 9. 6. – 12. 6. Vydání vysvědčení (dle rozpisu pro každý obor), 10. 6. – 16. 6. Ústní zkouška (dle rozpisu pro každý obor).

Marie Smrčková

zástupkyně ředitele