Drazí dobrosrdeční, dovolte mi, abych Vám všem, kteří jste se zapojili do Postní almužny 2020, upřímně a ze srdce poděkoval za Váš finanční dar. Veliké poděkování patří pánům děkanům, kněžím, jáhnům a především také věřícím znojemských a moravskokrumlovských farností, kteří se na provedení sbírky podíleli. Ze 350 Postních almužen se podařilo vybrat částku 160 482 korun.

Oblastní charita Znojmo použije výtěžek Postní almužny 2020 na léčebné výdaje a operace chudých a vážně nemocných dětí na Ukrajině. Upřímné Pán Bůh zaplať a velké díky, že i v nelehké době věnujete myšlenky lidem v nouzi i charitnímu dílu.

Jindra Vojtěch Mandát

koordinátor Postní almužny