Přání obyvatel šanovského domova vložila na web Ježíškových vnoučat jejich vedoucí sociální pracovnice Jana Tesařová. Všimla si toho Tereza Komárková, která už se dřív na podobné charitativní akci podílela a letos chtěla pomáhat znovu. Zavolala své kamarádce Pavle Vydrové, ta se zase obrátila na mně  a společně jsme se bez nějakého dlouhého přemýšlení rozhodli, že do toho půjdeme. Predtím ještě  Pavla s Terezou zajeli do Šanova oznámit řediteli domova Michalovi Velebovi tuhle novinu, který byl z nápadu nadšen a vyšel nám ve všem nebývale vstříc. To jsme ještě nevěděli, že to všechno zvládneme za neuvěřitelných dvaadvacet rušných dní. Zpočátku nám ale nikdo moc nevěřil, že to půjde tak rychle zvládnout.

Navzdory pandemii i letos skauti rozvezou Betlémské světlo po republice.
Betlémské světlo miří i letos na jih Moravy. Po kraji je rozvezou skauti


Všichni jsme se dali s pomocí Boží do práce. Pavlin manžel Michal ještě večer udělal na počítači vizualizaci, jak by kaplička mohla vypadat, Tereza o svém záměru promluvila s kolegy v obchodu se stavebním materiálem, kde pracuje, ti mezi sebou ochotně sesbírali část potřebných peněz. Společně s Pavlou jsme zašli
 za otcem děkanem Jindřichem Bartošem, navrhl nám, abychom do kapličky nechali udělat novou sochu Panny Marie. Na prosinec připadá několik mariánských svátků. Původně jsme uvažovali o Panně Marii Lurdské, ale pak jsme se s panem děkanem dohodli na sošce Neposkvrněného Početí. A právě na tenhle její svátek se nám podařilo 8. prosince hotovou kapličku požehnat. Sošku pro nás nově zhotovil Pavel Mašek. Než jsme ji ale mohli vložit do kapličky čekalo nás ještě dost práce. 
První jsem přišel na řadu já. Pro kapličku totiž bylo nutné vykopat v zahradě šanovského domova základy. Právě to jsem dostal za úkol od Pavly já! ;). Zajel jsem tedy třetí listopadovou sobotu do Šanova, s radostí vzal kolečko a lopatu a za odpoledne byla základová jáma hotová. Betomem základy zalil Pavel Dorňák.
 

Samotnou kapličku mezitím postavil Michal za domem. Když byla hrubá stavba hotová, posadil ji jeřábem na nákladní auto a převezla se do Šanova. Již na počátku našeho díla jsme se také domluvili, že do útrob kapličky vložíme i poselství pro příští generace. Tubus z mědi vyrobil a daroval Antonín Novák z Přímětic,
 vzkaz jsem napsal na ruční papír a do schránky každý z nás vložil předměty upomínající na dnešní dobu. Pavla  medailonky z poutních míst, kámen z Lurd, já růženec osobně požehnaný papežem Františkem, otec Jindřich medaili z portrétem také papeže Františka, dále jsme přidali průvodce po poutních místech Znojemska, současné mince, stokorunovou bankovku, denní tisk a také modlitbu za odvrácení epidemie.

Vánoční výzdobu v Dubňanech letos doplnil řezbážský betlém. Foto: archiv obce
Dolní Dubňany mají nový vyřezávaný betlém


Pak už zbývalo kapličku omítnout, to provedla Tereza s Michalem, omítky věnovala Kateřina Masjaková, a vložit sochu. Později ještě bude na kapličku umístěn ručně kovaný kříž darovaný Pavlou. Současně ke kapličce, až počasí dovolí bude vystavěn i přístupový chodníček, který přislíbil vyraznou finační pomocí pan Dvořák ze stavební firmy.

8. prosince znojemský děkan  Jindřich Bartoš spolu s hrádeckým farářem Sobotkou a kaplanem Bublanem kapličku za účasti pana ředitele Veleby, klientů domova, médií a nás všech, i přes nepříjemnou zimu k radosti všech požehnal. Děkujeme všem, kdo se na zdaru díla jakkoliv podíleli, všem dobrodincům a dárcům, ale i těm, kteří přinášeli oběti a modlili se, zejména Pavle, a věříme, že pro obyvatele šanovského domova bude oblíbeným místem pro zastavení a načerpání duchovní posily.

Petr Gritters