Navázal na běh první tábora v červenci, který byl ve znamení práce se dřevem a v hlavní roli vystupovali odborníci oboru Truhlář. Pokladničky a stojany na víno či jiné láhve, které si děti vyrobily, byly opravdu na profesionální úrovni. Nejinak tomu bylo i na 2. běhu, taktovku převzal další technický obor školy, a to automechanici.

„Naším cílem je probudit v dětech v co nejnižším věku technické myšlení a rozhodování. Náš běh se dá charakterizovat slovy polytechnika, BESIP a s ním související činnost Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a zásady poskytování první pomoci. S dětmi jsme se věnovali stříhání plechu, vrtání otvorů, šroubování a nýtování, povrchové úpravě.První den jsme využili zázemí učňovského střediska našich automechaniků, o. Děti tak měly možnost prohlédnout si všechny provozy autoopravárenství a v dílně našeho učňovského střediska si zhotovit vlastní výrobky. Domů si pak hrdě odnášely větrník, dekorace do zahrady či do květináče, různá zvířátka, ozdoby z drátků a korálků. Druhý den jsme se přesunuli do naší školy a do programu se zapojil také BESIP a policie.  Děti si zopakovaly teorii a na parkovišti před školou měly možnost ověřit si všechny nabyté informace hlavně prakticky. Vybavení kola bezpečnostními prvky, bezpečné chování cyklistů na pozemní komunikaci, řešení různých situací, s nimiž se mohou běžně setkávat. Velkým zpestřením bylo určitě testování na požití alkoholu a měření rychlosti jízdy na kole i běhu. Děti žasly, jak byly jejich běh či jízda na kole radarem pečlivě zaznamenány, jak je vidět každý detail, každý přestupek, dokonce i obličej i barva policií sledované osoby či vozidla. Závěrečný den byl věnován všemu, co souvisí s poskytováním 1. pomoci. Orientace v telefonních číslech IZS, umělé dýchání, trénování technik obvazování či jiné nutné pomoci raněnému. Následoval příjezd HZS, hasiči dětem předvedli vybavenost zásahového vozidla a činnosti související s dopravními nehodami, hašením požáru či likvidací škodlivých látek. Děti odcházely spokojené, v naší škole využily i zázemí učebny stolničení. Ta byla opět velkým zážitkem gastronomickým, což je pro naši školu typické. Měli jsme tu opět prvňáčky až páťáky základních škol, věříme, že jsme v nich zažehli jiskřičku zájmu o techniku. Své zkušenosti jim předávali naši žáci, Petr Mynařík a David Kott. Učni v rolích mistrů, opět tak, jak je to v naší škole samozřejmostí. Budoucí mistři si vychovávají své nástupce,“ sdělil Karel Doležal, vedoucí oboru Automechanik na Přímce.

Jeho slova doplňují lektorka Barbora Matyščáková a žáci oboru Cestovní ruch Tereza Zábranská a Jaroslav Hellinger: „Naším úkolem bylo postarat se dětem o zábavu. Čas jsme trávili v přírodě, ve škole i ve školní tělocvičně. Se všemi dětmi byla ohromná legrace, poznali jsme, jak je každé opravdu originál a každé šikovné na něco jiného! Aktivity jsme hodně prokládali soutěžemi, abychom zjistili, co si kdo zapamatoval. Děti vůbec nepoznaly, že je zkoušíme, vše bylo hrou. Přidali jsme i hlavolamy, soutěžili jsme například, kdo nejrychleji složí Rubikovu kostku, do programu jsme zařadili i morseovku. Však je na všech fotkách vidět, jak jsme si to užívali – koukněte na školní web nebo Facebook.“

 Z hodnocení účastníků:

Aleš, 5. třída, ZŠ Přímětice: „Nejvíc se mi líbil fotbal a basket v tělocvičně. Největší zábava byla i s Jardou (instruktorem). Našel jsem si nové kamarády. Byli jsme dobrý fotbalový tým.“

Barbora, 2. třída, ZŠ Konice: „Byla jsem tady i loni i letos v červenci na 1. běhu s truhláři a na každý den jsem se vždycky moc těšila. Z výrobků se mi teď nejvíc povedl větrník. A líbili se mi hasiči a všechno, co nám ukazovali. Dnes bylo slavnostní zakončení a raut a šampaňské, diplomy, medaile. Byl to výborný tábor!“

„Do této aktivity probíhající v rámci projektu Implementace KAP JMK II se škola zapojila v září 2020, a i přes covidová omezení se nám daří plnit plánované aktivity, k nimž jsme se zavázali. Probíhají kroužky pro žáky střední školy, příměstské tábory, polytechnické výstavy i exkurze. Vybavení, stroje i materiál využíváme také pro sdílení odborné učebny pro partnerské základní školy. Těší nás zájem o spolupráci ze strany základních škol. O získané zkušenosti jsme se mohli podělit i s partnery projektu, kteří naši školu v dubnu 2022 navštívili. Příklady dobré praxe jim představili členové realizačního týmu P11, žáci naší školy, pedagogové základních škol nebo rodiče účastníků. Před námi je poslední rok projektu a věříme, že i ten bude plný kreativity, nápadů a polytechniky,“ doplnila hlavní koordinátorka projektu Lucie Pláňková.

Ludmila Karpíšková,

spoluorganizátorka projektu