Kříž jsme našli náhodou ve stodole, kde ležel asi osmdesát let. Zatím jsem zjistil, že kříž zřejmě původně stával ještě mezi lety 1935 – 7 na konci obce směrem na Hluboké Mašůvky. Potom se tam měnila cesta a stavěly rodinné domky. Právě při těch změnách byl nejspíš kříž uložený do místní stodoly. Jenže pak přišla válka a po ní léta komunismu a tak v té stodole zůstal.

Dozvěděli jsme se o něm úplně náhodou. Měli jsme posezení se staršími občany a jedna z přítomných se v nějaké souvislosti právě o tomhle kříží zmínila. Domluvili jsme se s majitelem stodoly a kříž převzali. Přemýšleli jsme, kam ho postavit, nakonec jsme se rozhodli dát ho k naší naučné stezce na místo, kde jsme už loni vysadili lípu k výročí republiky. Minulou neděli jsme kříž nechali požehnat znojemským děkanem Jindřichem Bartošem a panem farářem Markem Dundou z Vranova.

Alois Vybíral