Co bylo kdysi jedinou přístupovou cestou do Moravského Krumlova, je dnes výstavní pozvánkou do nových expozic i v ostatních prostorách zámku. „Výstava návštěvníky naladí nejen na zážitek prohlídky Muchovy Slovanské epopeje, ale přiblíží dějiny století, ve kterém Epopej vznikla. Seznámí je s osudy a příběhy osobností spjatých s naším městem a regionem. Výstava je zdarma a my na ni každého srdečně zveme,“ informuje starosta města Moravský Krumlov a senátor Tomáš Třetina.

Interpretace vybraných motivů ze Slovanské epopeje

Alfons Mucha vytvářel svou Epopejí kolektivní program pro slovanské národy tak, aby kvalita Slovanů zlepšovala celé lidstvo. Výstava v tunelu nabízí interpretaci vybraných nadčasových motivů z tohoto uměleckého díla, které je na moravskokrumlovském zámku vystaveno. Jde především o svár míru a tvořivosti s válkou a násilím. „Někde v prostoru tohoto sváru se odehrávají osudy deseti vybraných osob s vazbou na 20. století v Moravském Krumlově. Záměrem výstavy je konfrontovat Muchovu kolektivní vizi s individuálními životními volbami i bariérami, které určovaly konkrétní osudy jakkoli silných osobností,“ přibližuje autorka výstavy Blanka Mouralová z Ústavu pro studium totalitních režim.

Časová osa lemovaná předměty

Historická část výstavy je koncipována jako časová osa. Základní data se odvíjejí od událostí v tunelu, zámku a městě, včetně záchytných dat z československých, českých a světových dějin. Do časové osy je zasazeno deset příběhů vybraných lidí, kteří jako aktéři moravsko-krumlovského 20. století zprostředkují životní zkušenosti i angažmá.

Jeden z deseti medailónků v expozici je věnován člověku, který měl významný podíl na zápůjčce Muchova díla vyjednané na samém začátku 50. let 20. století a staral se dlouhá léta o její prezentaci zde na zámku. Na jedné straně komunistický funkcionář, na straně druhé amatérský malíř a nadšenec. Medailonky zahrnují původní šlechtické majitele, německého starostu z doby druhé světové války, komunistické poslance a válečné hrdiny i oběti nacistického nebo komunistického režimu. Nejen pro orientaci v době, ale i estetický zážitek ilustrují jednotlivá období na časové ose dobové figurální objekty.

Výstavu autorsky připravili Blanka Mouralová a Jan Šícha, odborné podklady a konzultace poskytla řada historiků Ústavu pro studium totalitních režimů. Výstava vznikla díky spolupráci s Městským muzeem v Moravském Krumlově a se Sdružením pro interpretaci místního dědictví ČR (SIMID). Architektonický návrh zpracoval Jiří Bartoš, grafičkou výstavy byla Kateřina Javůrková. Hlavní objekty do výstavy vyrobila firma A NEON a David Jánský ve Studiu Bubec Čestmíra Sušky.

Eva Fruhwirtová