Před 213 lety zažilo Znojmo a okolí jednu z největších bitev své zaznamenané historie. Skončilo zde totiž dvěma dny tvrdých bojů tažení roku 1809 z napoleonských válek. Rakouská vojska ustupovala po předchozích bojích pod Vídní a Napoleonovi maršálové je pronásledovali. Velitel rakouských sil arcivévoda Karel v předchozích bojích utrpěl porážky, ztrácel území a musel ustupovat, ale stále dokázal držet armádu pohromadě a bojeschopnou. Právě proto ho Francouzi usilovně pronásledovali ve snaze vynutit si konečný střet a protivníka vojensky rozdrtit, aby nebyl schopen dalšího vedení války.

Zdroj: Libor Kain

Boje se nakonec odehrávaly v širokém oblouku, který se od oblekovických brodů přes Dyji stáčel nejprve k východu k Dobšicím a pak na sever k Suchohrdlům na západ k Příměticím. Právě kolem Dobšic sváděly obě strany dlouhé a tvrdé boje při kterých se opakovaně střídaly v držení postupně prakticky zničené vsi. Právě proto jsou Dobšice a pole u obce nedaleko brodu přes Dyji tradičním dějištěm bojové ukázky, kterou i letos připravil spolek Acaballado za účasti téměř desítek aktérů, včetně jízdy a dělostřelectva.

Zdroj: Libor Kain