Již druhým rokem nám nebylo umožněno pořádat oslavy Dne Země tak, jak jsme byli zvyklí. Prostřednictvím dopoledního programu pro žáky základních škol, který se každý rok věnoval jinému tématu, ale vždy stejné myšlence – pomocí her a zábavných aktivit se dozvědět více o naší planetě Zemi. Nic ale není nemožné. I přes všechny nesnáze a omezení jsme našli cestu, jak Zemi pomoci, aby se mohla zhluboka nadechnout. Společnými silami jsme dali vzniknout myšlence, jak zapojit veřejnost do společného úklidu a zároveň ji zajímavým způsobem informovat o smyslu sběru a třídění odpadu. Vznikla tak akce s jasným posláním: ODPAD MÁ DOPAD.

Celá akce byla soustředěna právě k mezinárodnímu Dni Země, tedy k 22. dubnu, kdy do terénu vyšli první zájemci, kterým odpad v jejich okolí nebyl lhostejný. Prostřednictvím informačních letáků, které jste mohli zahlédnout po celém Znojmě, se zájemci o akci mohli dozvědět základní informace o sběru odpadu i o rozkladu odpadu v přírodě. Každý se mohl jednoduchým způsobem akce zúčastnit. Stačila prostá registrace „úklidového týmu“ a následné vyzvednutí „úklidového balíčku“ přímo na SVČ Znojmo. Organizátory akce velmi mile překvapil celkový zájem o akci. Po vyhlášení akce netrvalo dlouho a zájemci se jen hrnuli. Celkem se zaregistrovalo 31 skupin, které čítaly 138 účastníků. Mezi účastníky byly nejen rodinné týmy, ale i celé třídy mateřských škol. Všichni měli možnost si na SVČ vyzvednout startovací „úklidový balíček“ s pytli na odpad, rukavicemi a informačním letáčkem, jak nakládat s nebezpečným odpadem, který se bohužel v parcích a lesoparcích také nachází.

Současně s úklidem jsme na facebooku SVČ Znojmo dělali informační osvětu o dopadu odpadu na přírodu. Mohli jste se tak například dozvědět něco víc o tom, jakou souvislost má náš vyčištěný park s čistotou oceánů, jak umí náš nepořádek ubližovat zvířatům v divočině nebo jak zamezit tomu, aby les vypadal jako skládka.

Uklízecích týmů bylo jako smetí, ale v tomto případě to nebylo vůbec na škodu. Podle fotografií, které organizátorům zaslali pilní sběrači, bylo vidět, že odpadu se nikdo ze zúčastněných nezalekl. Jako poděkování připravilo SVČ všem těmto pilným včelkám balíčky s milou odměnou vyrobenou z recyklátů. Součástí těchto balíčků byly pamětní listy s vyjádřením díků a psací potřeby. Hlavní organizátorka akce Bára Vojtěchová přidává ještě jedno velké díky: „Mockrát všem děkuji, že jste se s takovou vervou pustili do úklidu našeho vašeho okolí. Ať už to bylo místo, kam rádi chodíte na vycházky, nebo šlo o prostor ve vaší obci, kde bydlíte, a nelíbilo se vám, že je tam nepořádek, tak věřte, že nyní právě díky vám se jedná o čistší místo pod Sluncem.“ V názvu akce ODPAD MÁ DOPAD bylo skryto malé poselství, které zní: „Pokud si tady neuklidíme my, tak to jen stěží udělá někdo za nás.“ Proto nás potěšil zápal a odhodlání každého pomocníka, který se akce zúčastnil a vytvořil tak čistší místo k životu pro sebe i pro ostatní. Samozřejmě, že nejde o povinnost. Je to volba. Naše volba a naše rozhodnutí, že chceme žít v čistější a zdravější přírodě.

Bára Vojtěchová

za kolektiv pracovníků SVČ Znojmo,