Slavnosti jsou připomínkou příjezdu krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie do Oslavan u příležitosti vysvěcení ženského cisterciáckého kláštera Údolí svaté Marie v roce 1228. 

Divácky atraktivní byl například rytířský turnaj, lákalo i vystoupení kejklířů a muzikantů, dobové tržiště s historickými řemesly.