Když jsme šalvěj v roce 2013 poprvé na tomto místě zaznamenali, sebrali jsme vzorky a porovnali je v herbáři Masarykovy univerzity bylo hned jasné, že se jedná o významný objev pro flóru České republiky. Zdejší výskyt je jediný v divoké přírodě u nás a leží na severozápadní hranici celkového rozšíření druhu. To odpovídá nálezům této rostliny ze Slovenska, Maďarska a Rakouska uloženým právě v herbáři Masarykovy univerzity v Brně. Až do poloviny 20. století botanici šalvěj rakouskou nalézali na pastvinách, stepních stráních a lesostepích jihovýchodních Moravy, pak z Moravy ustoupila a až do roku 2013 ctila státní hranici: její známé lokality leží nedaleko v Rakousku, zhruba osm kilometrů od místa nálezu.

Šalvěj rakouská vyhledává pravidelně udržované trávníky, ale přehnaná péče ji také nesvědčí. Přílišné sečení trávníku může způsobit, že rostliny opakovaně nevykvetou, nevytvoří semena a populace tak slábne a hrozí ji zanik. V letošním roce při seči městského trávníku se podařilo kvetoucí rostliny ze seče vynechat a tak se s nimi můžeme potěšit. Pokud vytvoří semena, mohla by se v dalších letech objevit i v okolí a mohli bychom se touto skutečnou raitou potěšit i v dalších městských trávnících třeba i ve městě Znojmě. Pokud si budete sekat zahradu, můžete zkusit některá kvetoucí místa při seči vynechat a posekat je až po odkvětu bylin. Pomůžete tak nejen kvetoucím rostlinám, ale i dalším druhům bezobratlých, které získávají z květů nektar a pyl.

Radomír Němec