Německé, a především rakouské nouzové peníze tvoří převážnou část sbírky papírových platidel, kterou muzeum získalo po druhé světové válce jednak z německého majetku, jednak od sběratelů. Tyto peníze vznikly z potřeby doby, jak tato krušná léta připomíná historik a kurátor výstavy Petr Eckl: „V nenasytném chřtánu válečné mašinerie zmizely kovové mince drobných nominálů. Jejich nedostatek nahrazovaly především jednotlivé obce (ale i banky, podniky, hostince či soukromníci) tiskem levných, časově omezených „nouzovek“ různé úrovně, kvality a invence provedení, které se už od počátku stávaly oblíbeným sběratelským artiklem. Často o tom svědčí také verše, které mimo jiné komentují všední starosti doby, ale i aktuální společenská a obecně lidská témata.“

Návštěvníci výstavy Svědkové těžkých časů. Německé a rakouské nouzové peníze (1918-1923) | Zeugen schwerer Zeiten. Deutsches und österreichisches Notgeld (1918-1923) se seznámí s poválečnou inflací v Německu na příkladu mnohamilionových emisí inflačních bankovek astronomicky vysokých nominálů, které se staly symbolem poválečné hospodářské deprese. Představeny budou i emise čtyř zemských německých bank. Nápaditost motivů budou moci zájemci ocenit na sérii nouzových peněz z Naumburgu, Erfurtu a Eisenachu, které dokumentují vznik naumburských „třešňových slavností“ či příběh německého reformátora Martina Luthera, od jehož pobytu na hradě Wartburgu, kde překládal Bibli do němčiny, uplyne letos půltisíciletí. Rakouské nouzové peníze reprezentují emise jednoho z dolnorakouských symbolů, kulturní krajiny Wachau, a vydání tyrolských nouzových peněz symbolizovaných květem alpské protěže.

Historik Petr Eckl připravil ve znojemském muzeu výstavu starých mincí. Nazval ji Pecunia non olet, Peníze nepáchnou.
Petr Eckl bádá nad mincemi, starými tisky a rodokmeny. Připravil novou výstavu

A jak zajímavě je pojata výstava, upozorňuje Petr Eckl: „Jedna z výstavních vitrín nese název Poezie v nouzi a představí „nouzovky“ s verši, které jsou v mnoha ohledech aktuální i v dnešní nelehké době. Příznačným je veršík, se kterým vyprovázeli své nouzové haléřové „bankovky“ do světa obyvatelé hornorakouského Edlbachu:

Zieh‘ hinaus nun, unters Volk

Und bringe Allen Glück.

Auch bringe, wenn du wiederkehrst,

Die bess’re Zeit zurück.

Vydej se teď mezi lid

a přines štěstí všem.

A až se budeš vracet,

lepší časy s sebou vem.“

(překlad Petr Eckl)

Výstavu, která čeká na návštěvníky v minoritském klášteře na ulici Přemyslovců ve Znojmě od pátku 16. dubna 2021, můžete navštívit až do konce února příštího roku.

Renata Hurníková