Jak už patří k tradici mašůveckých poutí, užili si tu letošní ti, kdo sem přišli nebo přijeli na slavnostní podvečerní mši, kterou sloužil strahovský opat Daniel Peter Janáček i ti, které lákaly také pouťové atrakce či stánky. Na pouť přišli i letos pěší poutníci, někteří šli ze Znojma, jiní například z Rešic. Další se sjeli z blízkého i vzdálenějšího okolí a třebaže letos poutníků bylo méně než v jiných letech, vlídná a poklidná atmosféra pouti zůstala.