To, co už zvědavým očím veřejnosti neuteklo, byl předcházející pátek. Od rána chasa a další důkladně uklízela a slavnostně zdobila hodový plac. Kolem poledne dorazil též strom, který se postupem času a šikovnýma rukama chlapců proměnil v nádhernou "máju". Prostě na jeden pátek práce ažaž. Myslím, že si večer všichni oddechli. Ale to hlavní je teprve čeká - sobotní zvaní na hody po obci. Do každého domu, do každé ulice, za zvuku dechové kapely Zlaťanka. Prostě tak,aby každý věděl, co se v našem městysi chystá. To už se blížíme k odpolednímu zavádění na place. Sem nám ve slavnostním průvodu s kapelou v čele nastoupilo dvacet párů. Děvčata v nazdobených kyjovských krojích červené barvy a naškrobených rukávcích, kluci ve vysokých holínkách a s klobouky. Všichni bez rozdílu s úsměvem a s vynikající náladou.

Po nezbytném defilé se vrhli do tance a nenechali nikoho na pochybách, že tančit umí. Jejich vystoupení bylo zakončeno asi po hodině a nám nezbývalo než se těšit na večernízábavu a následující den. Nedělní hody započaly ve tři odpoledne víceméně v podobném stylu jako sobotní. Tím, čím se jednotlivé dny odlišují přichází až v podvečer. kolem páté. Zavádění se ženáči. Neznáte? Prostě si k sobě každý zavádějící vezme někoho dospělého,většinou jednoho z rodičů. Tím nám počet párů stoupne na dvojnásobek a to znamená dvakrát tolik zábavy i srandy. Naše dávka pěkného počasí se bohužel v tuto chvíli zcela vyčerpala a tak byla tato veselice narychlo přesunuta do hostinského sálu. Zde si všichni zatančili a v dobré náladě i zavádění ukončili. Rád bych zavádějícím poděkoval za skvěle organizačně i kulturně zvládnutou akci a pro další léta jim držím palce. A jejich jménem děkuji všem spolupořádajícím, obzvláště pak městysi Olbramovice.

František Šídlo