A tady jsou reakce samotných studentů:

Nevěděl jsem, co mě čeká, a bylo to super, nebylo nic, co by se mi nelíbilo – poznal jsem třídního, mistra odborného výcviku, vedoucího oboru, navštívili jsme muzeum, kde jsem si při pohledu na historické motorky oživil staré časy. Povídal jsem si s učitelem a zjistil jsem, že máme stejné záliby. Mě zase fascinují staré automobily a vůbec opravy, ocenil jsem ukázky opravy vozidel v dílně, kam budeme chodit na praxi. Adapťák splnil moje očekávání na 100 %! Vše bylo v poho.

My jsme navštívili Jevišovice a Znojemské podzemí. Byla zábava – provázel nás Adam ze třeťáku a byl skvělý – no, až do chvíle, kdy nás tam zavřel a my jsme potmě měli najít cestu. Adapťák hodnotím jako perfektně strávený společný čas s novu třídou. I besedy s absolventy byly poučné – už prostě vím, co mě čeká, co škola nabízí, a že toho není málo! Já jsem si uvědomil, že mám štěstí, že studuji ve Znojmě – město i jeho blízké okolí nabízí spoustu památek, kde budeme vykonávat praxi, a za pár let budeme i my schopnými průvodci, kteří budou předávat zkušenosti mladším.

Co jsem očekával? Seznámení s novými spolužáky, zážitky, legraci. Co se mi na adaptačním kurzu nejvíce líbilo a proč? Průvodcovská trasa městem Znojmem - Hradební opevnění. Podle vedoucí oboru Ing. Balíkové žáci velice pozitivně hodnotili projev naší bývalé absolventky Soni Hláčové. Chlapci byli rádi, že si mohli zkusit historickou zbroj. Navštívili také hotel Vinice Hnanice – žáci prý nikdy tak hezký hotel neviděli, byli nadšeni. A velice se jim líbily seznamovací hry – moc jsme se nasmáli, bylo to fajn. Překvapilo mě, že nikdo neprotestoval, že je teplo, že moc chodíme, že je nuda, že to nebudu dělat… Prostě paráda.

Učitele a učitelky ze znojemské Přímky školil profesionál.
Šéfkuchař Polčák ukázal učitelům, jak dělat nejlepší steaky

Soutěžili jsme v běhu číšníků a v narážení sudů na čas, u toho jsme si vyzkoušeli zručnost, rychlost, pohotovost, ale i týmovost. Panovala výborná atmosféra! Už se těšíme, až budeme moct absolvovat stáže, loni prý sbírali zkušenosti ve Finsku a na Tenerife! Nadchla mě i možnost podílet se na zajištění slavnostních banketů velvyslanectví ve Vídni, v Haagu či v Budapešti.

Navštívily jsme Gránické údolí a prakticky si ukazovaly, které rostliny využíváme v kosmetickém průmyslu. Následovala exkurze po znojemských kosmetických salonech a v prostoru u Znojemského městského pivovaru před Rotundou svaté Kateřiny probíhaly seznamovací aktivity. Že se adaptační dny vydařily, je zřejmé ze slov samotných účastnic: Bylo to super! Při hrách jsme se poznaly lépe než při sezení v lavicích.

Světluška větší, Lampyris noctiluca.
Viděli jste už někdy světlušku zblízka? Potkat je můžete i v Podyjí

Budoucí podnikatele hodnotila Ing. Bartesová: První den adaptačního kurzu šli žáci do Národního parku Podyjí, při procházce přírodou se vzájemně oťukávali. Druhý den trávili spolu ve škole ve třídě, kde pokračovali ve vzájemném poznávání. Nejvíce oceňovali seznamovací hru, kdy museli navzájem za určitý časový limit zjistit co nejvíce informací o svém spolužákovi, kterého si náhodně vylosovali. Nesměli si to psát a následně měli tohoto spolužáka všem představit. Zažili jsme při tom hodně legrace, jelikož za tak krátký časový limit si ne každý všechno správně zapamatoval. Když měli malovat svůj vlastní erb, kde měli zachytit svoji minulost, přítomnost, budoucnost, svoje dovednosti a koníčky, pustili se do toho s vervou a hromadně se u toho bavili. Většina také ocenila návštěvu svých spolužáků daného oboru z vyšších ročníků, kteří jim představili svoji studentskou firmu, řekli jim, co je čeká, co se jim líbilo, jaké měli úspěchy i neúspěchy. Absolventka oboru POS, jež v současné době podniká a zároveň studuje vysokou školu, žákům přiblížila svoji cestu k dnešnímu životu, otevřeně shrnula, co udělala špatně, co by, kdyby měla možnost, udělala jinak. I pan Fučík z firmy Partners se jim snažil přiblížit význam studia, vysvětlil jim také, proč by se měli věnovat finanční gramotnosti. Mezi tím vším jsem pozorovala, jak vznikalo přátelství, které je bude provázet během celého studia střední školy a bude jistě pokračovat i v jejich dalším životě. Našli jsme společnou řeč, vytvořili si neformální vztah. Z pohledu třídního učitele si myslím, že právě během adaptačního kurzu jsem si ke své nové třídě vytvořila bližší vztah, který nás bude společně provázet po celé čtyři roky, až k maturitě. Prostě jeden za všechny, všichni za jednoho!

Já mohu žáky jen chválit. Za aktivní přístup k veškerým činnostem, za to, jaký projevovali o obor zájem. K dobrému fungování komunikace jsme si na Messengeru hned založili skupinu. Bezvadně fungovala i spolupráce žáků ve skupinách – při ukázkách a zkoušení balení zboží. Netradiční balení dárků z rukou kolegyně Peterkové žáky nadchlo a namotivovalo, že se zájmem přistoupili k zápisu prvního dne Adaptačního kurzu do Deníku praxe, které si vedou po celou dobu studia a jsou pak jejich vizitkou. Deníky praxe se v naší škole osvědčily, je to jakési portfolio schopností, dovedností, kompetencí…, prostě všeho, čím se pak mohou prezentovat při vstupu na trh práce, ve své kariéře, doplnila vedoucí oboru Mgr. Pykalová.

Miroslavský zámek nabídl příměstský tábor pro dospělé.
Miroslavský zámek přivítal na příměstském táboře dospělé

Pro náš obor je adaptační kurz a jeho aktivity jako voda na mlýn, zhodnotila Mgr. Sabová. Cílem bylo seznámení nových spolužáků, nastartování procesů nezbytných pro fungování třídy jako celku, rozvoj komunikace, sebereflexe, sociálních dovedností a sebepoznání, seznámení s oborem. Naše aktivity stačí shrnout slovy: exkurze do Coolny Znojmo, streetwork, týmové hry, ukázka výuky Reflexní terapie, praktické zkoušení masáže rukou… Kladně hodnotím přístup vedoucího Clubu Coolna, Mgr. Roberta Knebla, který žáky zaujal svým vystupováním a komunikací. Nejenom, že informoval žáky o sociálně službě, již Coolna nabízí, ale realizoval se žáky seznamovací aktivity. A že jich nebylo málo – po jednom dni odcházeli téměř všichni s vědomím, že znají jména všech spolužáků. Výstupem adaptačního kurzu bude nástěnka ve třídě – ERBY. Co nás těší? Žáci očekávali, že to bude nudný (cituji), ale pak neskrývali slova nadšení. Cituji zase žáky: Byla jsem z toho nadšená! Perfektní přístup učitelů, aktivity, hry, všichni jsme se sblížili, bylo to fajn, mám představu, jak fungují různá zařízení, znám jména všech spolužáků!

Při vycházce do lesa jsme poznávali stromy, nechyběla ukázka nářadí přímo v Dřevotvaru, kam budeme chodit v rámci odborného výcviku. Máme mladého pana učitele, ve škole je nově, tak je nováček jako my!

Bramboříky kvetou v lesech jihozápadní Moravy.
Bramboříky kvetou i v Podyjí. Jděte rovnou za nosem, povede vás sladká vůně

Poznali jste obory, které se představily? Od A do T: Automechanik, Cestovní ruch, Hotelnictví a turismus, Kosmetička, Kuchař-číšník, Podnikání, obchod a služby, Prodavač, Sociální činnost, Truhlář. Do výčtu, jež naše škola nabízí, patří ještě Kadeřník – tento rok jsme třídu neotevírali, se zážitky se podělíme za rok.

„Adaptační kurzy na počátku školního roku umožňují žákům i učitelům rychleji se zorientovat ve skupině a vytvořit si nové sociální vazby. Urychlují adaptaci žáků na nové prostředí, navozují pozitivní atmosféru, tvůrčí spolupráci, toleranci a vzájemnou úctu. Pomáhají také vytvářet novou kvalitu vztahu mezi žákem, učitelem a jeho rodiči. Věříme, že jsme žákům pomohli překonat počáteční fáze, kdy se jim všechno zdá neobvyklé, cizí a neznámé,“ zhodnotil význam adaptačního kurzu Mgr. Libor Hanzal, ředitel školy.

Adaptační kurz zaměřený na sebepoznání a seznámení s oborem je součástí kariérového poradenství školy. Naším cílem je, aby si mladý člověk uvědomoval, kde se nachází, a uměl si vytvořit svůj názor opřený o vlastní zkušenost. Takový člověk přijímá zodpovědnost za své rozhodnutí - mít v životě co nejlepší uplatnění.

Ludmila Karpíšková,

výchovný a kariérový poradce